Kulturkanon
Din guide til den danske kulturkanon

LitteraturkanonFilmkanonMusikkanonScenekunstkanonArkitekturkanonDesignkanonBilledkunstkanonBørnekanon

Jammers Minde
 
Leonora Christina (1621-98)
Skabt: 1673-1674
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Værket er uden tvivl det mest respektindgydende værk, den danske baroktid har efterladt. Som menneskelig præstation er det enestående, at den fængslede kongedatter overhovedet overkommer at berette om og nedskrive de mange års lidelser og ydmygelser, skønt hun i sin fortale med rette overvejer, om det var klogere at skrive det hele i glemmebogen. Værket var igennem næsten to århundreder ukendt i offentligheden, indtil det ved sin offentliggørelse i 1869 vakte berettiget sensation. En helt uventet gave fra en fjern fortid. 

Når denne temperamentsfuldt sansede og gennemlevede bog vokser til et litterært hovedværk, beror det ikke mindst på, at forfatterinden overkom at indfatte det hele i en yderst kunstfærdig og fornem sprogdragt, der kaster glans og elegance over selv de mest lurvede detaljer. Læs mere

Paperback:
Pris: 59,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 251
Gyldendal 2006
Køb bogen via saxo

Indbundet:
Pris: 450,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 275
Reitzel 1998
Køb bogen via saxo

 

Præsten i Vejlby
 
Steen Steensen Blicher (1782-1848)
Skabt: 1829
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Fortællingen, som er et meget tidligt eksempel på en dansk kriminalfortælling, er virtuost komponeret og den frygtelige pointe dygtigt skjult, fordi den troskyldige dagbogsskriver ikke har haft panisk fantasi nok til overhovedet at forestille sig det anslag, han og de andre er genstand for. Stilen lyser af elegisk smerte og uhyggeligt fortættet drama, og fortællingen er svær at ryste af sig. Læs mere

Hæftet version: (ikke billede)
Pris: 122,50 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 58
Special-Pæd. Forlag 2001
Køb bogen via saxo

 

Den lille havfrue
 
H.C. Andersen (1805-1875)
Skabt: 1837
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Den Lille Havfrue er i puberteten og tiltrukket af menneskenes verden. Hendes bedstemoder har fortalt hende, at havfolk lever tre hundrede år, hvorefter de bliver til skum på vandoverfladen. Mennesker, derimod, lever kort, men har en udødelig sjæl. Havfruen kan få del i “den himmelske Verden”, hvis et menneske elsker hende, men sønderlemmelsen er forudsætningen for prinsens kærlighed.

Eventyret er inspireret af mundtlig folkelitteratur og af samtidig digtning. Fra Undine (1811) af den tyske forfatter Friedrich de la Motte Fouqué er lånt havfruens længsel efter en udødelig sjæl og hendes opløsning i bølgerne. Læs mere

Vanlig version:
Pris: 99,00 kr.
Levering: 1-4 hverdage
Sidetal: 35
Sesam 2001
Køb bogen via saxo

Et udvalg af eventyr:
Pris: 249,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 359
Gyldendal 2005
Køb bogen via saxo

 

Enten - Eller
 
Søren Kierkegaard (1813-1855)
Skabt: 1843
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb et beslægtet værk:

Opsangen til A – den flanerende æstetiker, der uforpligtet dyrker øjeblikkets nydelse – kommer fra etikeren B. Han er en lidt grå embedsmand, som søger at få A til at indse, at det individuelle liv leves mest fuldkomment i sociale forpligtelser. Samtalen mellem forføreren A og ægtemanden B drejer sig om kærlighed.

Enten – Eller er komponeret, således at A’s papirer udgør første del og B’s papirer anden del. I første del skaber æstetikeren sit liv og sine forhold som et kunstværk, idet han bruger tilfældet som redskab og søger at undgå forpligtende valg. I anden del søger B at påvirke ham til at vælge mellem det æstetiske og det etiske. Læseren konfronteres med tekster, som ikke blot argumenterer for eksistensformer, men som modstiller disse gennem forskelle i sprogføring og genre. Læs mere

SAK - Kierkegaard biografi:
Pris: 249,00 kr.
Levering: 1-4 hverdage
Sidetal: 738
Gad 2002
Køb bogen via saxo

Udvalgte Kierkegaard tekster :
Pris: 175,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 247
Dansklærerforeningen 2002
Køb bogen via saxo

 

Fru Marie Grubbe
 
J.P. Jacobsen (1847-85)
Skabt: 1876
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Marie Grubbe er fortællingen om en adelig pige fra 1600-tallet, der når til tops ved hoffet i København og siden ender som udslidt færgekone.

Portrættet af Marie Grubbe indvarsler en ny tids ændrede forhold mellem mænd og kvinder. Maries følelser blotlægges i sansenære punktnedslag adskilt af episke spring, som løsrevne mosaiksten, der tilsammen antyder en livshistorie. Jacobsen er på én gang illusionsløs og intenst medlevende i sin skildring af en frigjort kvindes ubændighed og vildfarelser, og det hele sker i sproget: en bevidsthedsstrømmende, atmosfæremættet og detaljerig prosa, der låner træk fra barokken, såvel i dialogen som i ambitionen om at drive den lyriske beskrivelse til at indfange de mindste indtryk og bevægelser i et rastløst, lidenskabeligt sind. Læs mere

Paperback:
Pris: 59,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 270
Gyldendal 2006
Køb bogen via saxo

 

VED VEJEN fra Stille Eksistenser
 
Herman Bang (1857-1912)
Skabt: 1886
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Når Herman Bangs lille roman er blevet en af den danske litteraturs kæreste skatte, skyldes det ikke mindst hans nænsomme og indfølende skildring af et sagtmodigt sind, der kommer til bevidsthed om sig selv i mødet med følelser, hun ikke selv var klar over, at hun rummede.

Romanens knappe, nærmest filmiske sekvenser holder i hver eneste sætning balancen mellem underdrejet humor og totalt gehør for, hvad der rører sig i menneskers indre.  Med sin vekslen mellem sagt og usagt og sit mylder af små, upåagtede detaljer viser Bang, hvordan livet leves i en afsides krog fjernt fra samfundets hovedveje. Læs mere

Paperback: (NB: Andet cover)
Pris: 59,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 205
Gyldendal 2006
Køb bogen via saxo

 

Lykke-Per
 
Henrik Pontoppidan (1857-1943)
Skabt: 1898-1904
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Lykke-Per er romanen om en ung mand, der drager ud i verden for at realisere sig selv som den, han mener, han er: en erobrer. Tiden er sidste fjerdedel af det 19. århundrede, hvor industrialiseringen bryder igennem i Danmark, og overleverede, men magtfulde nationalromantiske og kristelige synsmåder kæmper mod den fremstormende naturvidenskab.

Igennem Pers livsforløb tegner Henrik Pontoppidan et omfattende billede af Danmark og dets mennesker i en brydningstid. Og han stiller spørgsmål til den personlige identitet og eksistensens grundvilkår. Han gør det med psykologisk indsigt, karakterskabende evne og spillende iro-ni. I den europæiske realistiske romans historie er Lykke-Per en milepæl. Læs mere

Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser:
Pris: 298,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 229
Gyldendal 2002
Køb bogen via saxo

Lykke Per:
Pris: 199,00 kr.
Levering: på vej
Sidetal: ?
Gyldendal 2006
Køb bogen via saxo

 

Kongens fald
 
Johannes V. Jensen (1873-1950)
Skabt: 1900-1901
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

“Stille var der i Stokholms By. Kun Hovslag lød gennem Gaderne, naar Ryttertroppe jog rundt for at paase, at alle Døre holdtes lukkede.” Sådan lyder optakten til de kapitler, der i Kongens Fald skildrer blodbadet i Stockholm i året 1520. Kongen er Christian den 2., men han er ikke den centrale skikkelse i romanen, det er Mikkel Thøgersen, en falleret, rodløs bondestudent.

Kongens Fald er på mange måder en brutal, barsk fortælling, men den er tillige en lyrisk og en tidlig modernistisk roman. Sprogligt er den et umådeligt rigt, strømmende digterværk. Læs mere

Vanlig version:
Pris: 99,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 229
Gyldendal 2002
Køb bogen via saxo

Lærredsindbundet:
Pris: 495,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 275
Gyldendal 2000
Køb bogen via saxo

 

Vinter-Eventyr
 
Karen Blixen (1885-1962)
Skabt: 1942
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Samlingen Vinter-Eventyr rummer eleve, store fortællinger, hvor den ene fortælling spejler sig i den anden.

En bitter livsklogskab gennemsyrer samlingen, der har titlen Vinter-Eventyr efter William Shakespeare, som har fortalt, at vinteren er velegnet til at fortælle sorgfulde historier. Karen Blixens fortællinger blev til under den tyske besættelse af Danmark, og selv om hverken den eller 2. verdenskrig omtales med ét ord, ligger krigens begivenheder bag disse forunderlige, sprogligt gnistrende historier. Læs mere

Paperback:
Pris: 88,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 259
Gyldendal 1998
Køb bogen via saxo

 

Og andre historier
 
Klaus Rifbjerg (f. 1931)
Skabt: 1964
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Og andre historier er en novellesamling, som også er en slags roman. Mærkeligt nok! Skønt hver af de 23 historier samler sig om sin egen begivenhed og sit eget persongalleri, går der alligevel en vækstlinje igennem samlingen. Forrest står en fortælling, der hedder ‘Bevidstheden’, og som forsøger at skildre det moment, hvor bevidsthed for første gang dannes i et meget lille barn, og dets sprog langsomt indfinder sig. Derefter bevæger værket sig ind i lidt større børns og unges erfaringer for at slutte i den næsten voksnes verden..

Fortællingerne inddrager provokerende og modigt barnets og den unges ucensurerede sansninger, de fortæller også det, som kan forekomme ækelt eller frastødende, og som ved værkets udgivelse forekom udfordrende for den borgerlige normalbevidsthed. Læs mere

Paperback:
Pris: 68,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: 203
Gyldendal 1994
Køb bogen via saxo

 

Sommerfugledalen
 
Inger Christensen (f. 1935)
Skabt: 1991
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Inger Christensens Sommerfugledalen, bestående af 15 sonetter, er ét udeleligt værk, fordi det er sammenkomponeret efter den såkaldte sonetkrans’ meget kunstfærdige regler. Sonetten er et stærkt bundet digt, der består af fjorten linjer, men i kransen af sonetter skal den sidste linje i én sonet og førstelinjen i den følgende være identiske. Og den femtende sonet, med rette kaldet mestersonetten, skal så udgøres af førstelinjerne fra de 14 foregående.

At dette yderst krævende formmønster ikke i sig selv opsluger al den kunstneriske energi, er en af de forunderlige ting ved Inger Christensens værk. Det har en umiskendelig tone, som forfatteren selv fastlægger ved at tale om et rekviem, dvs. et dødsdigt. Og digtets dødserfaringer er uafviselige som dets melankoli. Men oprøret imod døden er den gennemgående modtone igennem sonetkransen, hvori det er sommerfuglenes livscyklus, der udgør den tematiske billedverden. Læs mere

Ukendt version:
Pris: 100,00 kr.
Levering: 1-8 hverdage
Sidetal: ?
Brøndum 2005
Køb bogen via saxo

 

Lyrikantologi
 
Diverse
Skabt: X
Uddrag fra litteraturkanon-udvalgets begrundelse:
Køb værket:

Sidste "værk" er en samling af 24 forskellige lyriske værker. Her er en oversigt over værkerne:

 1. ‘Ebbe Skammelsøn’, folkevise.
 2. ‘Germand Gladensvend’, folkevise.
 3. ‘Hver har sin Skæbne’ af Thomas Kingo.
 4. ‘Den yndigste Rose er funden’ af H.A. Brorson.
 5. ‘Til Siælen. En Ode’ af Johs. Ewald.  
 6. ‘Indvielsen’ af Schack Staffeldt.
 7. ‘Hakon Jarls Død eller Christendommens Indførsel i Norge’ af Adam Oehlenschläger.
 8. ‘De levendes Land’ af N.F.S. Grundtvig.
 9. 'Rosa unica’ af Chr. Winther.   
 10. ‘Paa Sneen’ af Emil Aarestrup.   
 11. ‘Jeg hører i Natten den vuggende Lyd’ af Holger Drachmann.  
 12. ‘Ekbátana’ af Sophus Claussen.
 13. ‘Aften’ af Jeppe Aakjær.   
 14. ‘Den danske Sommer’ af Thøger Larsen.
 15. ‘Det er Knud, som er død’ af Tom Kristensen.   
 16. ‘Læren om staten’ af Jens August Schade.   
 17. ‘det underste land’ af Gustaf Munch-Petersen.   
 18. ‘Anubis’ af Thorkild Bjørnvig.
 19. ‘Regnmaaleren’ af Ole Sarvig.  
 20. ‘Øjeblik’ af Morten Nielsen.   
 21. ‘Sidenius i Esbjerg’ af Frank Jæger.   
 22. ‘Myggesang’ af Ivan Malinowski.   
 23. ‘Personen på toppen’ af Per Højholt.    
 24. ‘Violinbyggernes by’ af Henrik Nordbrandt. Læs mere

Mange forskellige værker:
Søg via saxo

 

Kultukanon.dk - din guide til den danske kulturkanon
litteraturkanon | filmkanon | musikkanon | scenekunstkanon | arkitekturkanon | designkanon | billedkunstkanon | børnekanon

Produceret af: Weider Media